Linux dizin işlemleri (dizin oluşturma-dizin silme)

linux dizin oluşturma ve dizin silme

Linux tekli dizin oluşturma

Dizin oluşturmak için mkdir (make directory) komutu kullanılır.

mkdir dizinadi1 dizinadi2

Örnek olarak masa üstünde deneme isimli dizini oluşturalım (mkdir deneme) ve ardından ls komutu ile dizinleri görüntüleyelim.

linux dizin oluşturma (mkdir)

Linux birden fazla dizin oluşturma

Aynı anda birden fazla dizin oluşturmak için komuttan sonra dizin isimleri aralarında boşluk bırakılarak yazılır. mkdir linux debian ubuntu

linux çoklu dizin oluşturma (mkdir)

Linux alt dizin oluşturma

Ana dizin içerisine alt dizinler oluşturmak için / işareti kullanılır ve dizin adı belirtilir.  mkdir ubuntu/resim 

linux alt dizin oluşturma

Linux ana dizin ve alt dizin oluşturma

Bir önceki örneğimizde alt dizin oluşturmuştuk fakat belirtilen yolda ana dizin olmasaydı alt dizinde olmayacaktı. Yani ubuntu dizini olmasıydı resim dizini oluşturulmayacak ve hata mesajı çıkacaktı. mkdir komutu ile birlikte kullanacağımız parametre ile alt dizin oluştururken ana dizin olmaması durumunda otomatikman olmayan dizinleri de oluşturabiliriz.

mkdir -p dizin/dizin1

linux dizin oluşturma (mkdir)

Dizin erişim yetkisini belirterek dizin oluşturma

Bu dizin oluşturma yönteminde, dosya erişim yetkisi belirterek (chmod değeri) dizin oluşturulur. Böylece daha sonra yetki işlemleri ile uğraşmak yerine, dizin oluşturulurken yetki işlemleri halledilebilir. Aşağıdaki örnekte ortak isimli dizin tüm kullanıcıların okuma, yazma ve çalıştırma izinleri verilmiş bir şekilde oluşturulmuştur.

mkdir -m chmod_değeri dizin_adı

linux yetki verek dizin oluşturma (mkdir -m)

Linux dizin silme

Dizin silmek için rmdir (remove directory) komutu kullanılır.

rmdir dizinadı

linux dizin silme

Linux alt dizinler ile birlikte silme

Bir önceki komutta (rmdir) sadece tek dizin silme işlemi yapılabilmektedir. Yani debian dizininin altında başka bir dizin daha olsaydı, onlar için de tek tek yol belirterek silme işlemi yapılacaktı. ana dizin ve alt dizinleri silmek için rmdir komutu -p parametresi ile kullanılır. Daha önceki örneklerimizde deneme dizini, deneme dizinin altına dizin dizini, en sonuncu olarak da abc dizinini oluşturmuştuk:  deneme/dizin/abc.

Bu durumda; deneme, dizin ve abc dizinleri tek seferde silmek isteseydik şu komutu kullanacaktık:

rmdir -p deneme/dizin/abc
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Salih ALTUNTAŞ

Cisco CCNA ve Huawei HCIA hakkında blog içerikleri üretmekteyim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir