6

Huawei Link Aggregation (Eth-Trunk) Yapılandırması

Share

Bilindiği üzere switchlerde portlar birbirlerine bağlandığında döngü oluşmakta ve döngü oluşmasını engellemek için ise STP (Spanning Tree Protocol) çalışmaktadır. STP çalıştığında ise portları kapatarak döngünün önüne geçmektedir. Bundan dolayı switchler arası birden fazla bağlantı yapılamamakta ve bu durumda swtich bağlantı yedekliliği için sorun oluşturmaktadır.

stp port block

Bu durumun önüne geçmek ise Link Aggregation(Bağlantı toplama, bağlantı kümele) yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem ile, birden fazla olan bağlantılar mantıksal olarak tek bir bağlantı haline getirilmiş ve STP’nin portları pasif durumuna getirilmesi önlenmiştir. Ayrıca, Link Aggregation ile bağlantı yedekliliğinin sağlanmasının yanı sıra bağlantı hızı artırımı da sağlanmaktadır. Örneğin, iki switch birbirine tek bir port ile bağlı olsa ve port hızı 1Gb/s olsaydı, bu iki switch arasındaki trafik en fazla 1Gb/s olacaktı. Birden fazla portun bağlanması ile bu trafik de artırılmaktadır. Yani switchler 1Gb/s hızına sahip iki port ile birbirine bağlandığında, iki switch arasındaki bağlantı hızı 2Gb/s olacaktır.

Huawei‘de Link Aggregation(Bağlantı toplama, bağlantı kümele) işlemi Eth-Trunk olarak adlandırılmakta ve Manual ve LACP olmak üzere iki tane modu bulunmaktadır.

Manual mod Eth-Trunk yapılandırmasında tüm portlar aktif olarak çalışır.

huawei eth-atrunk manual mode

LACP mod Eth-Trunk yapılandırmasında ise, aktif portların haricinde yedek port da yapılır. Böylece aktif portlardan birinde sorun olması halince Backup (yedek) port devreye girer ve yedekli bağlantının devamlılığı sağlanır.

huawei eth-trunk lacp mode

Not : Bir switchte en fazla 63 tane eth-trunk oluşturulabilir ve bir kümede en fazla 8 tane port yer alabilir.

Huawei Manual Mode Eth-Trunk

Manual mode Eth-Trunk yapılandırmasını aşağıdaki gibi basit bir topoloji üzerinden yapacağım.

huawei manual mode eth-trunk

Öncelikle port kümesi için interface oluşturulur. Bunun için interface eth-trunk id komutunu kullanacağız. Huawei swtichlerde en fazla 63 tane port kümesi oluşturulabilmekte.

[S1]interface Eth-Trunk ?
   <0-63> Eth-Trunk interface number

Ben ID’si 1 olan bir küme oluşturacağım.

[S1]interface Eth-Trunk 1

Ardından mod seçimini yapacağım. mode ? ile kullanabileceğimiz modlara bakalım:

[S1-Eth-Trunk1]mode ?
   lacp-static Static working mode
   manual Manual working mode

Buradan manual mod ve devamında load-balance seçilerek, işlem tamanlanır..

[S1-Eth-Trunk1]mode manual ?
   load-balance Load balance working mode
[S1-Eth-Trunk1]mode manual load-balance 

Bağlantı kümesi oluşturuldu. Devamında bu kümeye dahil etmek istediğimiz portları eklemek kaldı. Portlar, eth-trunk interface üzerinden eklenebildiği gibi, ilgili interface içine girip kümeye dahil edilebilir.

S1’de portları eth-trunk interface’si üzerinden ekleyeceğim.

[S1-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/1 
[S1-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/2

S1’de işler tamam. Şimdi S2’deki yapılandırmayı yapalım.

[S2]interface Eth-Trunk 1
[S2-Eth-Trunk1]mode manual load-balance 
[S2-Eth-Trunk1]quit

Portları kümeye eklemek için bu sefer de ilgili interface üzerinden eklemeyi yapalım.

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]eth-trunk 1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 1

Kümeleme işlemleri bitti. display eth-trunk 1 komutu ile duruma bakalım. Tüm eth-trunk yapılarını görmek için  display eth-trunk  komutunu kullanabilirsiniz.

huawei display eth-trunk

Çıktıya baktığımızda, çalışma modunun NORMAL yani Manual Modda olduğunu, GigabitEthernet0/0/1 ve GigabitEthernet0/0/2 portlarının bu kümede yer aldığını görüyoruz.

Huawei LACP Mode Eth-Trunk

LACP modda yazının başında belirttiğim gibi aktif ve backup portlar yer almaktadır. LACP mod etkinleştirildiğinde, switchler arasında LACPDU paketleri gönderilmeye başlanır. Bu paketler, hangi switchin Actor olacağını seçmek için kullanılır. Actor Swicth, aktif ve backup portları yönetmek için kullanılacak olan switchtir. Actor Switch’in seçmiş olduğu portlar diğer switch (Partner Switch) ile paylaşılır ve diğer switchte buna göre portlarını aktif ve backup olarak ayarlar. Actor Switch seçimi için Pritory değerine bakılır ve priority değeri düşük olan switch Actor Switch olarak seçilir. Priority değerinin aynı olması durumunda ise MAC adreslerine bakılır ve MAC adresi değeri düşük olan switch Actor Switch olur.

Aşağıdaki örnek üzerinden yapılandırmayı yapalım.

huawei lacp mode eth-trunk

S1 için yapılandırma:

[S1]interface Eth-Trunk 1
[S1-Eth-Trunk1]mode lacp-static
[S1-Eth-Trunk1]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]eth-trunk 1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit 
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S1-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 1
[S1-GigabitEthernet0/0/2]quit 
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/3
[S1-GigabitEthernet0/0/3]eth-trunk 1
[S1-GigabitEthernet0/0/3]quit

S2 için yapılandırma:

[S2]interface Eth-Trunk 1
[S2-Eth-Trunk1]mode lacp-static
[S2-Eth-Trunk1]quit
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]eth-trunk 1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit 
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 1
[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit 
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]eth-trunk 1
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit

LACP mod yapılandırmasını yaptık. display eth-trunk ile oluşturulan kümelere bakalım.

huawei display eth-trunk

Çıktıya baktığımızda, çalışma modunun STATIC yani LACP olduğunu, Actor ve Partner portlarını görebiliyoruz. Ayrıca tüm portların Selected yani aktif olduğu da görünmekte. Öncelikle S1’in aktör olması ardından da GigabitEthernet0/0/1 ve 0/0/2’nin aktif olmasını ve 0/0/3’ün de backup olmasını yapalım.

Çıktıda System Priority’nin 32768 olduğu görünmekte. S2’nin çıktısını eklemedim ama durum onda da aynı. Ayrıca S2’nin SystemID’si daha düşük olduğu için şu an Actor olan S2. Ben ise S1’i Actor yapmak istiyorum. Bunun için S1’in priority değerini düşüreceğim.

[S1]lacp priority 100

Ardından eth-trunk arayüzüne girerek maksimum port sayısını belirteceğim.

[S1]interface Eth-Trunk 1
[S1-Eth-Trunk1]max active-linknumber 2

Bu işlemden sonra iki tane port aktif seçilecektir. Yalnız bu işlemde switch otomatik olarak portu belirleyecektir ve bu seçim işleminde sizin kullanmak istediğiniz portlar seçilemeyebilir. Bu durumda aktif kullanılmak istenen portların arayüzüne girerek LACP priority değerini düşürmek yeterli olacaktır.

huawei display eth-trunk

Bu yazımızda temel Huawei Eth-Trunk yapılandırmasını görmüş olduk. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]