Merhabalar, Debian ve Ubuntu tabanlı Linux dağıtımlarında kullanılan apt komutunun kullanımına değineceğim. APT (Advanced Packaging Tool), paket yönetimi işlemleri için kullanılan bir komuttur. apt komutu,…
Linux’ta dosya ya da klasör taşımak için mv komutu kullanılır. Taşıma işlemi için mv komutundan sonra kaynak dizin/dosya ve hedef dizin/dosya belirtilir. Ana komut yapımız aşağıdaki…
Linux dosya kopyalama Linux’ta dosya veya dizin kopyalamak için cp komutu kullanılır. Kopyalama işlemi için cp komutundan sonra kaynak dizin/dosya ve hedef dizin/dosya belirtilir. Ana…
linux cp komutu
find komutu ile dosya ve dizin aramaları yapılabilir. Kullanılacak parametreler sayesinde bir dosya araması yaparken çok yardımcı olabilecek bir komuttur. Adım adım kullanımına bu yazıda…
linux find komutu (dosya bulma komutu)
Linux’ta wc (word count) komutu dosyada bulunan satır sayısını, kelime sayısını ve karakter sayısını çıktı olarak verir. Örnekte Ankara isimli dosyada bulunan satır, kelime ve…
linux wc ve sort komutu
grep komutu, metin dosyaları içerisinde arama yapmaya yarayan bir komuttur. Tek başına veya parametreler ile kullanılabilir. Kullanımı ise komuttan sonra aranacak harf yada kelime girilir…
linux grep komutu
More komutu More komutu ile terminalden metin dosyalarının okunma işlemi yapılabilir. Bu komut çalıştırıldığında, yazının tamamı ekrana basılmaz. Yazının diğer kısımlarını görmek için enter ya…
Linux more, less, head ve tail komutları
Linux echo komutu ile terminal ekranına istediğimiz yazıyı çıktı olarak alabileceğimiz gibi, yeni dosya oluşturmak için de kullanabiliriz. Ekrana bir şeyler yazdırmak için echo komutundan…
linux echo komutu