Posts Tagged: vlanlar arası yönlendirme

Huawei RS

Huawei Router on a Stick (Inter VLAN Routing) Yapılandırması

Şunu biliyoruz ki; her VLAN bir Broadcast Domaindir ve her Broadcast Domain de ayrı bir networktür. Ve şunu da biliyoruz…
Haz 24