Linux’ta wc (word count) komutu dosyada bulunan satır sayısını, kelime sayısını ve karakter sayısını çıktı olarak verir. Örnekte Ankara isimli dosyada bulunan satır, kelime ve…
linux wc ve sort komutu