Linux dizin değiştirme Linux’ta dizin değiştirme işlemleri cd (change directory) komutu ile yapılır. cd [hedef dizin ya da klasör] Hedef dizin belirtirken kullanılan sistem diline…
Linux cd ve pwd komutu