twitter instagram

Tag: dhcp config

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP, ağa bağlanmak isteyen cihazlara dinamik olarak konfigürasyon sağlayan sistemdir. Büyük ağlarda cihazlara statik olarak konfigürasyon yapmak hem büyük zaman isteyen hem de yönetim ve takip açısından zorluk getiren bir şeydir. DHCP sayesinde, ağa bağlanan cihazlara otomatik olarak IP adresi, subnet adresi, default gateway adresi ve DNS adresi gibi bilgiler konfigüre edilir. Peki bu süreç nasıl işler? Ağa bağlanan cihazda, ağ ayarları otomatik durumundaysa; cihaz DHCP için broadcast yapar. DHCP, boşta olan adreslerden birini seçer ve ilgili cihaza broadcast yaparak teklifte bulunur (Böylece IP çakışmasının da önüne geçilmiş olunur). İlgili cihaz bunu kabul ettiğinde tekrar DHCP kabul mesajı gönderilir. DHCP bu ayarları onaylar ve süreç…

Read more