twitter instagram

Tag: default route

Statik Yönlendirme (Static Routing)

Statik yönlendirmede (static routing) , yönlendiricilere (router) localde bağlı olmayan ağlar tek tek tanıtılır. Küçük ağlarda bu yöntem çok sıkıntı olmasa da, ağ büyüdükçe statik yönlendirme yapmak zaman alacaktır. Statik yönlendirme yapmak için;  configure terminalde ip route [hedef ağ adresi] [hedef ağ adresinin subnet maskı] [hedef ağa ulaşılması gerekilen interface ya da interfacenin ip adresi] komutu kullanarak yapılır. Aşağıdaki basit örnek ile daha anlaşılır olacaktır.   Statik yönlendirme (static route) yazmadan önce gerekli konfigürasyonları yapalım. PC1 için; IP : 192.168.1.10 Subnet : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.1.1 PC1 için; IP : 192.168.2.10 Subnet : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.2.1 Router1 için gigabitEthernet 0/0/0 arayüz ayarı; (Bu arayüz …

Read more