SSH (Secure Shell – Güvenli Kabuk), ağ cihazlarına uzaktan bağlanmak için kullanılan bir araçtır. TCP/IP protokolünü kullanan SSH , 22. port üzerinden haberleşmektedir. SSH‘de veriler…
cisco ssh