twitter instagram

Tag: ccna

VTP (Vlan Trunk Protocol)

VTP (VLAN Trunk Protocol) Cisco tarafından geliştirilen ve Cisco'ya özel bir protokoldür. Bu protokol sayesinde, bir switchte oluşturulan VLAN'lar diğer switchler ile  paylaşılır. Özellikle çok fazla switch ve VLAN'ın olduğu durumlarda zamandan tasarruf sağlar. VTP'de Server, Transparent ve Client mod olmak üzere üç tane mod bulunmaktadır ve tüm switchler varsayılan olarak Server moddadır. Paylaşılan veriler sadece VLAN ID ve VLAN ismidir. Portların access ve trunk gibi durumları paylaşılmaz. > Server mod : istenildiği gibi VLAN oluşturma ve silme işlemleri yapılabilir. Transparent mod ve client moddaki switchlerden etkilenmez. Client moddaki switche veri gönderir. > Transparent mod : Diğer moddaki switchler ile VLAN bilgilerini alma-gönderme gibi işlemi…

Read more

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP, ağa bağlanmak isteyen cihazlara dinamik olarak konfigürasyon sağlayan sistemdir. Büyük ağlarda cihazlara statik olarak konfigürasyon yapmak hem büyük zaman isteyen hem de yönetim ve takip açısından zorluk getiren bir şeydir. DHCP sayesinde, ağa bağlanan cihazlara otomatik olarak IP adresi, subnet adresi, default gateway adresi ve DNS adresi gibi bilgiler konfigüre edilir. Peki bu süreç nasıl işler? Ağa bağlanan cihazda, ağ ayarları otomatik durumundaysa; cihaz DHCP için broadcast yapar. DHCP, boşta olan adreslerden birini seçer ve ilgili cihaza broadcast yaparak teklifte bulunur (Böylece IP çakışmasının da önüne geçilmiş olunur). İlgili cihaz bunu kabul ettiğinde tekrar DHCP kabul mesajı gönderilir. DHCP bu ayarları onaylar ve süreç…

Read more

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation - Ağ Adresi Çevirisi) Ipv4'te kullanılabilir olan IP adresi 3 milyardan fazla. Yerelde ve geniş ağ bağlantılarını hesaba kattığımızda bu IP adreslerinin yetmeyeceği malum. Bundan dolayı yerel (LAN) ağlardaki cihazların dış ağlara çıkarken her cihazın kendi IP'sini kullanmak yerine bir ya da birkaç IP ile çıkması sağlanarak IP yetersizliğinin önüne geçilmiş olundu. Kısaca NAT, networkte bulunan hostların kendi IP'leriyle değil belirlenen IP ile çıkmalarını sağlar. Bu IP'ler ISS'lerden (Intenet Servis Sağlayıcı) temin edilir. Statik NAT yapılandırması Bu yapılandırmada ağda bulunan hostlar için tek tek çıkış IP'si belirlenir. Tabii öncelikle routerda da hangi interfacenin giriş hangisini çıkış olduğu ayarlanmalıdır. Yukarıdaki basit örnek…

Read more